naar-nederland-1.jpg

Naar Nederland

Vormgeving en opmaak van het complete pakket Naar Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is het officiële zelfstudiepakket ter voorbereiding op het nieuwe basisexamen inburgering in het buitenland. Het uitgebreide pakket bestaat uit een werkboek, een fotoboek, diverse handleidingen, een online methode, in 18 verschillende talen.

Opdrachtgever: Uitgeverij Boom Wat: Lespakket Fotografie: Astrid Koppers en Eef van der Enden Ontwikkeling website: Edia